My Weblog: umraniye elektrikci uskuadar elektrikci usta elektrikci sisli elektrikci

יבוא ושיווק רשתות וחומרי גידור

רשתות לכלובים

רשתות מולחמות מגולוונות לכלובים

מידות הרשת

גודל חור
במ"מ

עובי חוט
במ"מ

6.3X6.3 0.6
12.7X12.7 0.8
12.7X12.7 1.05
12.7X12.7 1.5
19X19  1.3
25X25 2
50X50 2

רשת מולחמת מגולוונת

תאור המוצר:
רשת מולחמת, מגולוונת בגלוון חם.

אורך גליל:
25 מ'

גובה הגליל:

1 מ', 1.2 מ', 1.5 מ', 1.8 מ', 2 מ'

ייעוד:
בניית כלובים לבעלי חיים, מחיצות ללולים, גדרות איכותיות, וכן למיגון למפוחים, ניפוי גרעינים, ייצוב יריעות בידוד, להתקנת רשת לבטון מזוין ועוד.

קיימות רשתות מולחמות בפלטות (לוחות) לכלובים במידות אחרות עיין בדף נפרד